نمونه تیزر تبلیغاتی موشن گرافیک پزشکی – واکسیناسیون کودکان

نمونه تیزر تبلیغاتی موشن گرافیک پزشکی – واکسیناسیون کودکان

RIVM Rijksvaccinatieprogramma | Hib-ziekten

اجرای توسط  شرکت in60seconds

 

 

نمونه تیزر تبلیغاتی موشن گرافیک پزشکی – واکسیناسیون کودکان
این پست 4.5 امتیاز از 8 نظر کسب کرده است

ارسال دیدگاه