آرشیو VFX

برگزیده
 • RocketStock

 • ۱۵ اردیبهشت ۹۸
 • بازدید13795
 • 23GB

دانلود مجموعه فوتیج بارش برف Arctic: 79 High Quality Snow

مشاهده مجموعه فوتیج بارش برف Arctic: 79 High Quality Snow, Ice and Frost Video Effects  
برگزیده
 • RocketStock

 • ۱۱ فروردین ۹۸
 • بازدید84956
 • 21GB

دانلود مجموعه 260 فوتیج فلر نور Lucent Ultra: 260 Vivid 4K Lens Flares

مشاهده دموی مجموعه فلرهای نور Lucent Ultra: 260 Vivid 4K Lens Flares
برگزیده
 • RocketStock

 • ۱۱ فروردین ۹۸
 • بازدید84218
 • 16GB

دانلود مجموعه 100 فوتیج دود و مه Vapor 100+ Smoke & Fog Effects

مشاهده دموی مجموعه فوتیج دود و مه Vapor 100+ Smoke & Fog Effects
برگزیده
 • RocketStock

 • ۹ فروردین ۹۸
 • بازدید83441
 • 24.6GB

دانلود مجموعه 500 فوتیج شعله آتش Ignite – 500+ Fire & Flame Effects

مشاهده دموی مجموعه فوتیج شعله آتش Ignite – 500+ Fire & Flame Effects
برگزیده
 • RocketStock

 • ۹ فروردین ۹۸
 • بازدید80482
 • 2GB

دانلود مجموعه 50 فوتیج انفجار Detonate – 50+ Explosion Effects

مشاهده دموی مجموعه فوتیج انفجار Detonate – 50+ Explosion Effects

لطفا برای استفاده از این بخش، وارد حساب کاربری خود شوید.