آرشیو VFX

برگزیده
 • RocketStock
 • بازدید81219
 • 21GB

دانلود مجموعه 260 فوتیج فلر نور Lucent Ultra: 260 Vivid 4K Lens Flares

مشاهده دموی مجموعه فلرهای نور Lucent Ultra: 260 Vivid 4K Lens Flares
برگزیده
 • RocketStock
 • بازدید80558
 • 16GB

دانلود مجموعه 100 فوتیج دود و مه Vapor 100+ Smoke & Fog Effects

مشاهده دموی مجموعه فوتیج دود و مه Vapor 100+ Smoke & Fog Effects
برگزیده
 • RocketStock
 • بازدید80108
 • 24.6GB

دانلود مجموعه 500 فوتیج شعله آتش Ignite – 500+ Fire & Flame Effects

مشاهده دموی مجموعه فوتیج شعله آتش Ignite – 500+ Fire & Flame Effects
برگزیده
 • RocketStock
 • بازدید78495
 • 2GB

دانلود مجموعه 50 فوتیج انفجار Detonate – 50+ Explosion Effects

مشاهده دموی مجموعه فوتیج انفجار Detonate – 50+ Explosion Effects
برگزیده
 • RocketStock
 • بازدید80226
 • 12.3GB

دانلود مجموعه 150 فوتیج پارتیکل Collider – 150+ Particle Effects

مشاهده دموی مجموعه فوتیج پارتیکل Collider – 150+ Particle Effects

لطفا برای استفاده از این بخش، وارد حساب کاربری خود شوید.

با عضویت در کانال تلگرام تایم کد، هیچ پستی را از دست نمی دهید!