دانلود مجموعه عظیم تکسچر و پترن آبرنگی Mega Bundle Patterns and Textures

مجموعه عظیم تکسچر و پترن آبرنگی

Mega Bundle Patterns and Textures.

محصول شرکت Creative Market.
کد محصول: 1399102.
40 پترن طراحی شده به صورت دستی.
36 سواچ و استایل رنگی برای فوتوشاپ و ایلستریتور
72 پترن آبرنگی قابل استفاده در سواچ ایلستریتور و استایل فوتوشاپ
DPI: 300

Password: www.timecode.irگزارش خرابی لینک