نحوه تنظیم IDM برای دانلود در یک ساعت مشخص؟

برای تنظیم IDM به صورتی که سر ساعت مشخصی شروع به دانلود کرده و در ساعتی دیگر دانلود را متوقف کند، می توانید از آیکون Scheduler کمک بگیرید. با کلیک روی این آیکون پنجره ای برای شما باز خواهد شد که می توانید زمان شروع و پایان دانلود را مشخص کنید (شماره دو و سه). همچنین می توانید تعیین کنید که سیستم بعد از دانلود به صورت اتوماتیک خاموش شود(شماره4)

ارسال دیدگاه