نقد فیلم Exam

exam

Exam از دسته فیلم‌های لوکیشن محدود است. کل فیلم در داخل یک اتاق کوچک می‌گذرد.

هشت نفر برای استخدام در یک شرکت داروسازی مجبور به گذرندان یک آزمون ورودی عجیب و رمزآلود هستند. هر کدام از این نفرات به دلیلی انتخاب شده‌اند و هر کدام ویژگی و توانایی‌های خاص خود را دارند.

exam2

امتحان از همان دقایق ابتدایی قابل حدس است. حداقل تا حدودی می توان پیش‌بینی کرد که یکی از این داوطلبان بیشتر از آنچه نشان می‌دهد مهم جلوه می‌کند و کلید حل این امتحان به او بر می‌گردد. اما بصورت عجیبی هفت نفر دیگر که قرار است انسان‌های باهوشی هم باشند، براحتی از کنار او می گذرند. تا در انتهای فیلم توسط او غافلگیر شوند! همین نکته نشان می‌دهد سنگ بنای فیلم از همان ابتدا کج نهاده شده. تماشاگر قرار است درگیر تعلیقی شود که بسیار ابتدایی و سطحی پی‌ریزی شده است.

exam_1

امتحان قرار است در لایه های زیرین خود از قضاوت حرف بزند. از شک و تردید. عدم اطمینان و تیم ورک در زمانه‌ای که به سختی می تواند به دیگری اطمینان کرد و آدم ها پیچیده‌تر از آنچه هستند، نشان می دهند. حال در این هزار توی شک و تردید باید معمایی را نیز حل کرد.

آنونس فیلم

نقد فیلم Exam
امتیاز شما چیست؟

به این مطلب امتیاز دهید

ارسال دیدگاه