• لطفا جهت سوالات و مشکلات نرم افزاری به انجمن مراجعه فرمائید و از تماس یا ارسال ایمیل در این بخش خودداری نمائید.