جنبش امپرسیونیستی فرانسهسینما این هنر نو پا در طول عمر صد ساله خود نظریات و تفکرات متفاوتی را به خود دیده است. آشنایی با تاریخ سینما  ما را در هرچه بهتر فهمیدن فیلم‌های پیش رو یاری می کند. در این سری مقالات قصد داریم به بررسی مختصر جنبش‌ها و مکاتب سینمایی بپردازیم. بدیهی است فراز و فرودهایی که هر جنبش به خود دیده، بیش از صفحاتی است که ما در “تایم کد” به آن اختصاص داده ایم. غرض آشنایی مختصر با این جنبش‌هاست. امیدواریم این نوشتار انگیزه لازم را جهت کندوکاو و مطالعه عمیق‌تر در باب تاریخ سینما در دل خوانندگان خود ایجاد کند.

جنبش امپرسیونیستی فرانسه : تاثر گرایی

 بین سال های 1918-1923

امپرسیون در لغت به معنای برداشت و ادراک شخصی است.

نظریه‌های امپرسیونیستی سینما

–        محصول هنر واقعیت نیست ؛ هنر تجربه‌ای می‌آفریند و این تجربه به پیدایش احساساتی نزد تماشاگر (امپرسیون) می‌انجامد.

–        سینما نقطه مقابل تئاتر است و تقلید از تئاتر محکوم است.

–          سینما اشکال هنری قدیمی را با هم ترکیب می‌کند .

–        محصول هنر واقعیت نیست.

 250px-Napoleon_-_Abel_Gance

ویژگی ها:

–        تقدم تصویر و تاکید بیش از حد به فرم

–        توجه خاص به دنیای ذهنی شخصیت‌ها

–        فیلم‌های انتزاعی که تمامی توجه خود را بر شکل‌های گرافیک و زمانی متمرکز می‌کردند و غالبن روایتی هم در کار نبود

–        کارکرد تکنیک‌ها انتقال ذهنیت شخصیت‌های فیلم بود. ذهنیت‌هایی شامل: رویا، خاطره و …

–        خط کمرنگ داستانی

–        علاقه به دنیای ذهنی شخصیت‌ها

–        آثار هنری احساسات فرار یا امپرسیون تولید می‌کنند

–        امپرسیونیست‌ها غالبا برای اینکه تصویر را از شکل طبیعی بی‌اندازند ، از درون آینه انحنادار فیلم می‌گرفتند

–        از بازی ناتورالیستی (نابازیگران) بهره می‌گرفتند

–        فیلمبرداری در مکان ها واقعی

–        استفاده از فیلترهای گوناگون جهت ایجاد اعوجاج در تصویر

–        استفاده از اسلومیشن، سوپر ایمپوز

–        کادربندی کج

–        حرکات دینامیک دوربین: مثل سوار کردن دوربین روی اسب

–         تدوین سریع و ضرب آهنگین (فیلم ناپلئون)

–        کمرنگ بودن میزانسن بعلت تاکید بر اثرات کار دوربین و تدوین

–        هیجان قهرمان فیلم کمتر از راه بازی او، و بیشتر از راه ضرب آهنگ تند تدوین به بیننده منتقل می شود .

–        نورپزدازی غیر رئالیستی

250px-The_three_sided_mirror_-_Jean_Epstein

 

فیلم های مهم این جنبش:

 سمفونی دهم، چرخ، ناپلئون (ابل گانس)

برای مثال ابل گانس با گذاشتن سه دوربین در کنار هم ، قطع پرده بسیار عریضی ابداع کرد که سه تکه نامیده می‌شد. از تصاویر عریض برای نمایش چشم انداز‌های وسیع ، همنشینی نمادین تصاویر و گاهی برای خلق جلوه های ذهنی استفاده می‌شد .

نمونه ای از فیلم های امپرسیونیستی فرانسه

password: www.timecode.irگزارش خرابی لینک