آموزش تصویری کارگردانی به زبان فارسی- قسمت 7 الی 12

مجموعه  آموزش تصویری کارگردانی “Visual Effects For Directors” مجموعه بسیار کاربردی و آکادمیکی است که توسط سایت کادر ترجمه شده. این مجموعه شامل 31 درس می‌باشد که مرور در سایت قرار داده خواهد شد.

درس هفتم: تصویر سازی ذهنی

درس هشتم: کادربندی باز و کادر بندی بسته

درس نهم: تکنیک زاویه راست، دوربین بیرونی و دوربین موازی

درس دهم: تکنیک دکوپاژ I شکل

درس یازدهم: تکنیک دکوپاژ A شکل

درس دوازدهم: تکنیک دکوپاژ L شکل

password: www.timecode.irگزارش خرابی لینک